เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชประชาสงเคราะห์

นามประชาสงเคราะห์นี้งามสง่า             สร้างปัญญา  สร้างคน  สร้างการศึกษา

          ขจรนามเด่นไปทั้งนัครา                              ชื่อประชาสงเคราะห์เหมาะไพบูลย์

          น้ำเงินขาวเลือดชาวประชาสงเคราะห์                เพาะกล้างาม  ให้งามด้านการศึกษา

          ปัญญาเรืองเฟื่องฟุ้งรุ่งเรืองวิชา                      ชาวประชาสงเคราะห์จึ่งจำรูญ

          เกียรติวินัย  คุณงามและความดีนั้น                 ประชาสรรสร้างไว้ให้งามสดใส

          การกีฬาประชา ฯ นั้นร่ำลือไกล                      ชนทั่วไปเรียกขานนามประชา ฯ